Le migliori offertePrezzo per persona a notte

  • Pagamenti sicuri
  • Nessuna spesa di prenotazione
  • SMS Gratuiti

Yleiset sopimusehdot

 

Yleiset sopimusehdot

 

TÄMÄ SOPIMUS on sinun, tämän internetsivuston ylläpitäjän ja Dorms.com  välinen. Sivustoa käyttäessäsi osoitat hyväksyväsi yleiset sopimusehdot peruuttamattomasti ilman muutoksia. Samalla sitoudut noudattamaan yleisiä sopimusehtoja käyttöä jatkaessasi. Ellet lue tai hyväksy näitä sopimusehtoja, ole hyvä ja ole käyttämättä tätä sivustoa.

SIVUSTON KÄYTÖN JA PALVELUIDEN ESISOPIMUS

 

 

  1. Sinä vahvistat, että olet laillisesti riittävän ikäinen tämän sivuston käyttämiseen ja olemaan oikeudellisesti vastuussa tämän sivuston käytöstä aiheutuvista seuraamuksista. Tämä sisältää, että ymmärrät olevasi taloudellisessa vastuussa tämän sivuston käyttämisestä, mukaan lukien kolmannen osapuolen käyttäessä sisäänkirjautumistietojasi.
  2. Noudattaen kansainvälistä yleistä matkailuturvallisuussopimusta, täten vakuutat Dorms.com  Managementille, että et ole Kuuban, Iranin, Syyrian, Sudanin, Myanmarin (Burman) tai Pohjois-Korean (”Rajoitettu kansalaisuus”) kansalainen, ja ymmärrät, että tämän sivuston käyttö on kiellettyä rajoitetuille kansalaisille tai heidän puolestaan vastaisuudessa.
  3. Sinun ei tule käyttää tätä sivustoa laittomiin tarkoituksiin tai mihinkään mikä on kielletty yleisissä sopimusehdoissa.

Varausehdot

Seuraavat ehdot pätevät kaikkiin tämän sivuston kautta tekemiisi matkailupalveluvarauksiin.

(1) Varauksen tekeminen

Varausta tehdessäsi, sinun pitää maksaa takuumaksu, jota ei palauteta. (Takuumaksu on määrätty prosenttiosuus — normaalisti 10% — kokonaisvarausmaksun määrästä). Lisäksi sinun pitää maksaa varauksen tekemiseen liittyvä palvelumaksu (normaalisti USD$2.00 per varaus). Olet myös vastuussa matkailupalvelujärjestäjälle varaamiesi matkailupalveluiden kokonaisvarausmaksuista, myöhemmin sopimuksessa sovituista lisäpalvelumaksuista sisältäen palvelumaksut ja lisämaksut, sekä yleisten sopimusehtojen mukaisista kaupankäyntiveroista.

Sinun täytyy käyttää luotto- tai pankkikorttiasi varauksen takaamiseksi. Suorittaessasi varauksen luotto- tai pankkikortiltasi hyväksyt samalla, että peruuttaessasi varauksesi alle 24tuntia ennen sovittua saapumisajankohtaa tai jos et saavu sovittuna sisäänkirjautumisajankohtana, matkapalvelunjärjestäjällä on oikeus veloittaa luotto- tai pankkikorttiasi, sinulta kysymättä, täysihintaisesti joko ensimmäiseltä yöltä, tai joku muu summa, joka on mainittu palvelunjärjestäjän yleisissä sopimusehdoissa, kun kyseessä eivät ole majoituspalvelut. Jos et saavu paikalle sovittuna sisäänkirjautumisajankohtana, koko varauksesi peruuntuu ilman etukäteisilmoitusta.

Kaikki varausmuutokset täytyy ilmoittaa, käsitellä ja sopia suoraan matkailupalvelujärjestäjän kanssa.

Varausta tehdessäsi on sinun velvollisuutesi ilmoittaa matkailupalvelunjärjestäjälle kaikista fyysistä tai mentaalisista vajavaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa sinuun tai seurueesi jäseneen millään tapaa, joista matkailupalvelujärjestäjän pitäisi olla selvillä tai neuvotella erityisjärjestelyjen tai -tilojen tarpeesta.

(2) Kun varaus on vahvistettu

Dorms.com hallinoi jokaisen varausvahvistuksen matkailupalvelujärjestäjän puolesta, mutta ei sisällytä matkailupalvelujärjestäjän veloittamia lisäpalvelukustannuksia tai palvelumaksujen tai verojen yksityiskohtia.

Dorms.com vahvasti suosittelee, että tarkistat ja vahvistat matkailupalvelujärjestäjän kanssa tarkat yleiset sopimisehdot, joiden pohjalta matkailupalvelujärjestäjä järjestää varatun palvelun sinun varausvahvistuskuittiasi vastaan.

Sinun tulee mainita matkailupalvelujärjestäjälle varausvahvistuksestasi löytyvä varausnumero kaikien tiedusteluiden, peruutusten ja muutosten yhteydessä.

(3) Peruutukset

Dorms.com  ei ota vastuuta sinun tai matkailupalvelujärjestäjän tekemistä peruutuksista, huomioon ottamatta olosuhteita, jolloin peruutus tehtiin.

Dorms.com  ei sitoudu ottamaan mitään vastuuta majoituksiin tai muihin matkailupalveluihin liittyvien muutoksien tai sairauden, luonnononnettomuuksien, sään, sotien, lakkojen tai minkään muunkaan syyn aiheuttamista menetyksistä, lisämaksuista tai muista vaatimuksista. Kaikki kyseiset menetykset, lisämaksut ja vaatimukset tulevat jäämään vastuullesi ellei muutoin ole sovittu sinun ja palvelunjärjestäjän kesken.

Dorms.com  suosittelee ottamaan matkavakuutuksen suojelemaan itseäsi mahdollisilta tavallisimmilta sattumuksilta ja vahingoilta.

 

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Ehtoihin ja tämän verkkosivuston käyttämiseen sovelletaan Irlannin lakeja. Tämän sitoumuksen mukaan hyväksyt Irlannin tuomioistuinten yksinomaisen lainkäyttövallan kaikissa riita-asioissa, jotka voivat johtua tämän verkkosivuston käytöstä tai liittyvät siihen aina, kun käytät verkkosivustoa.Tämän sivuston käyttäminen on kiellettyä kaikilla hallintoalueilla, jotka eivät saata voimaan kaikkia näitä yleisten sopimusehtojen pykäliä, mukaan lukien tämä kappale ilman rajoituksia.

Sinä myönnät, että sinun ja Dorms.com  Managementin yhteyksissä yleisiin sopimusehtoihin tai sivuston käyttösi välillä ei ole yhteisyritystä, osakkuutta, työsuhdetta tai asiamiessuhdetta. Dorms.com  Managementin järjestyksenmukaisuus yleisten sopimusehtojen suhteen on olemassa olevien lakien ja oikeidenkäyntimenettelyjen alainen, eikä mikään tässä sopimuksessa poikkea Dorms.com Managementin oikeudesta noudattaa yleistä lainvalvontaa tai vaatimuksia liittyen sinun tämän sivuston käyttöösi, tai Dorms.com  Managementin oikeudesta käyttää sille välitettyä ja sen keräämää informaatiota.

Jos mikä tahansa osa näistä yleisistä sopimusehdoista määrätään pätemättömäksi tai täytäntöpakottomaksi, mukaan lukien, mutta rajoitettuna takuuvastuunvapautuslauseke ja korvausvastuurajoitukset määriteltyinä tuonnempana, tällöin pätemättömät ja täytäntöpakottomat säännökset tullaan katsomaan syrjäytetyiksi muilla pätevillä ja täytönpakollisilla parhaiten alkuperäisiin aikomusperiin täsmäävillä säännöksillä, ja loput yleisistä sopimusehdoista jäävät edelleen voimaan.

Nämä yleiset sopimusehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Dorms.com  Managementin välillä suhteessa tähän sivustoon ja syrjäyttävät kaikki aiemmat ja samanaikaiset viestinnät ja ehdotukset, riippumatta olivatko ne sinun ja Dorms.com  Managementin välillä tämän sivuston suhteen elektronisia, sanallisia tai kirjallisia. Yleisten sopimusehtojen painettu versio ja missä tahansa elektronisessa muodossa annettu ilmoitus ovat hyväksyttäviä laillisissa tai hallinnollisissa prosesseissa jotka pohjautuvat tai liittyvät tähän sopimukseen, samassa määrin ja samojen ehtojen alaisina kuin muutkin alunperin painettussa muodossa luodut ja säilytetyt yrityssopimukset ja tallenteet.

Vaikka Dorms.com  ei voi valvoa käyttäjiensä sivuston ulkopuolista käyttäytymistä, on yleisiä sopimusehtoja koskeva rikkomus käyttää tältä sivustolta hankittua tietoa ahdisteluun, hyväksikäyttöön tai muiden henkilöiden vahingoittamiseen, tai ottaa yhteyttä, mainostaa, kaupata tai myydä tietoa kenellekkään käyttäjälle tai henkilölle ilman heidän aiempaan ilmaistua suostumustaan.

VASTUUNJAKO

MC WEB Management

Huomioithan, että Dorms.com  ei takaa, että tällä sivustolla julkaistu informaatio on tai tulee olemaan virheetöntä. Lisäksi tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että majoitusyksityiskohdat sekä kaikki muut tällä sivustolla julkaistut matkailupalveluihin liittyvät tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia ja painovirheitä.

Kaikki tämän sivuston kautta tehdyt matkailupalveluvaraukset muodostavat sopimuksen sinun ja matkailupalvelujärjestäjän välillä, ei Dorms.com Managementin. Dorms.com  ainoastaan huolehtii varauksen muodostamisprosessista matkailupalvelujärjestäjän kanssa. Dorms.com ei ole sopimusosapuoli sinun ja matkailupalvelujärjestäjän välillä eikä sillä ole mitään velvollisuutta tai vastuuntakuuta suoraan tai epäsuorasti yleisten sopimusehtojen osalta sinua kohtaan.

Ennen varauksen tekemistä sinun tulee varmistaa, että olet tarkastanut ja hyväksyt matkailupalvelujärjestäjän yleiset sopimusehdot.

MYÖSKÄÄN Dorms.com , Voiceware palvelut, TAI KUKAAN NÄIDEN EDELLISTEN ESIMIEHISTÄ, TYÖNTEKIJÖISTÄ, JÄSENISTÄ TAI MUISTA EDUSTAJISTA EI OLE VASTUUNTAKUUSSA MENETYKSISTÄ TAI VANHINGOISTA, JOTKA SINULLE AIHEUTUVAT MINKÄÄN INFORMAATION, TUOTTEEN, PALVELUN JA/TAI TÄMÄN SIVUSTON MATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ. MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITETTUNA ASIATIETOJEN, TULOJEN, LIIKEVOITON TAI MAHDOLLISUUKSIEN MENETTÄMISET, KIINTEISTÖJEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VAATIMUSTEN VAHINGOT TAI MENETYKSET, TAI MIKÄ TAHANSA EPÄSUORA TAI SEURAAMUKSELLINEN MENETYS TAI VAHINKO, VAIKKA MC WEB Managementia OLISI VAROITETTU KYSEISTEN MENETYKSIEN TAI VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, TAI KUN KYSEISET MENETYKSET JA VAHINGOT OLIVAT KOHTUULLISEN ENNALTA-ARVATTAVISSA.

Vaikka MC WEB Management pyrkii kaikessa kohtuudessa takaamaan matkailupalveluiden kohtuullisen standardin, mitään tällä sivustolla listattua matkailupalvelua ei pidä tai pitäisi ottaa Dorms.com  Managamentin suosittelemana tai kuvauksena, että matkailupalvelut olisivat sopivia käyttäjien tarkoitusperiin.

Dorms.com  ei tule olemaan millään tapaa vastuunalainen siinä tapauksessa, että matkailupalvelut eivät ole sopivia sinun tarkoitusperiisi.

EI EDESVASTUUTA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN LINKEISTÄ

Tämä sivusto sisältää hyperlinkkejä, jotka ovat muiden osapuolien kuin Dorms.com  Managementin hoitamia. Kyseiset hyperlinkit ovat tarjolla vain viitteenä. Dorms.com  Management ei kontrolloi kyseisiä internetsivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä. Hyperlinkkien sisällyttäminen tältä sivustolta kyseisille sivustoille ei tarkoita minkään materiaalien hyväksymistä kyseisillä sivustoilla tai mitään yhteyttä heidän operaattoreihisa.

KORVAUS

Sinä suostut korvaamaan ja pitämään Dorms.com  Managementin, sen tytäryhtiöt, jäsenet, virkamiehet, edustajat, muut yhteistyökumppanit ja työntekijät viattomana menetyksiin, edesvastuuseen, vaatimuksiin tai pyyntöihin, mukaan lukien kohtuulliset asianajajakulut, jotka aiheutuvat tämän sivuston käytön tai kolmannen osapuolen myötä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI. KANNAT TÄYDEN VASTUUN KAIKISTA RISKEISTÄ JA MENETYKSISTÄ, JOTKA KOITUVAT LATAAMISESTA JA/TAI KÄYTÖSTÄ TAI VIITTAAMISESTA TAI LUOTTAMISESTA TÄMÄN INTERNETSIVUSTON INFORMAATIOON, TUOTTEISIIN, PALVELUIHIN TAI MATERIAALEIHIN. SINÄ MYÖNNÄT, ETTÄ MC WEB Management TAI SEN TIETOLIIKENNE- JA VERKKOPALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄT EIVÄT OLE EDESVASTUUSSA VAHINGOISTA JOTKA KOITUVAT SINULLE TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI OSAAMATTOMUUDESTASI KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA, JA TÄTEN LUOVUT KAIKISTA VAATIMUKSISTA POHJAUTUEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN, OIKEUDEN VASTAISIIN TEKOIHIN TAI MUIDEN PERUSTEIDEN OSALTA.

TÄMÄ SIVUSTO ON SAATAVILLA KAIKILLE KÄYTTÄJILLE SELLAISENAAN KUIN SE ON. Dorms.com  EI ANNA ESITYKSIÄ, TAKUITA TAI PERUSTEITA, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO, TAI PALVELIN JOKA TEKEE SEN SAATAVILLE, OLISI VIRHEETÖN, MUKAAN LUKIEN MUTTEI RAJOITETTUNA TIETOKONEVIRUKSIIN JA MUIHIN VAHINGOLLISIIN TEKIJÖIHIN. MC WEB Management EI OTA MITÄÄN EDESVASTUUTA TIETOKONEVIRUKSISTA, SALAKUUNTELUSTA, PEUKALOINNISTA, LUVATTOMASTA KÄYTTÖÖNOTOSTA, VÄLIINTULOSTA, MUUTOKSISTA TAI KÄYTÖSTÄ, HUIJAUKSESTA, VARKAUDESTA, TEKNISESTÄ VIASTA, VIRHEESTÄ, PUUTTEESTA, KESKEYTYMISESTÄ, KATOAMISISTA, SAASTUMISISTA, VIIVÄSTYMISISTÄ TAI MISTÄÄN MUUSTAKAAN TAPAHTUMASTA SEN KONTROLLIN ULKOPUOLLA, JOKA TURMELEE TAI VAIKUTTAA MITENKÄÄN TÄMÄN SIVUSTON HALLINTOON, TURVALLISUUTEEN, OIKEUDENMUKAISUUTEEN JA LAHJOMATTOMUUTEEN TAI ASIANMUKAISEEN KÄYTTÖÖN.

LUOPUMINEN

MC WEB Managementin epäonnistuminen toteuttaa yhtä tai usempaa yleistä sopimusehtoa minä aikana tahansa ei tarkoita niistä tai niihin liitetyistä oikeuksista luopumista.

OTSIKOT

Näissä yleisissä sopimusehdoissa käytetyt otsikot ovat esillä vain kätevyyssyistä. Ne eivät vaikuta yleisten sopimusehtojen tarkoitukseen tai vaikuttavuuteen.

MUUTOKSET YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN

MC WEB Management varaa oikeuden muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja samoin kuin internetsivuston sisältöä mistä tahansa syystä ja ilman etukäteisilmoitusta tai edesvastuuoikeutta sinua, ketään muuta käyttäjää tai kolmatta osapuolta kohtaan. Tämä oikeus ei vaikuta laillisen varauksen tekemisen tai oston yhteydessä hyväksyttyihin yleisiin sopimusehtoihin. Sinun tulee tarkastaa nämä yleiset sopimusehdot muutoksien varalta joka kerta sivustoa käyttäessäsi.

TEKIJÄNOIKEUS

Tämän sivuston informaatio, sisältö, grafiikat, tekstit, äänet, kuvat, painikkeet, tuotemerkit, palvelumerkit, tuotenimet ja logot (”Materiaalit”) on suojattu tekijänoikeudella, tavaramerkillä, tietokantaoikeudella, sui generis -oikeudella ja muilla kansallisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten teollisoikeuden suojilla. Dorms.com  ja sen toimiluvan antaja pidättävät kaikki oikeudet, nimet, sopimusedot ja teollisoikeussuojan kaikkiin sen Materiaaleihin. Et saa muokata, kopioida, jakaa, välittää, laittaa näytteille, esittää, uudelleenmuodostaa, julkaista, lisensoida, tehdä johdoksia, siirtää, tai myydä mitään informaatiota, Materiaalia, ohjelmistoa, tuotteita tai palveluita tältä sivustolta. Mitään muuta kuin nimenomaan tässä tekstissä mainittua, yleisiä sopimusehtoja, ei tule tulkita ja päätellä epäsuorasti eikä mitään muutakaan Dorms.com  managementin, sen toimiluvanantajan tai kolmannen osapuolen lisenssiä tai oikeutta kuten tekijäoikeuksia, tavaramerkkejä, tietokantaoikeuksia, sui generis -oikeutta, teollisoikeuden suojaa tai omistusoikeutta. Näitä säännöksiä rikkovat henkilöt asetetaan syytteeseen.

YKSITYISYYDENSUOJA

Dorms.com  Managementin yksityiskohtaiset yksityisyydensuojatiedot löytyvät tältä sivustolta, jotka ovat täten sidoksissa yleisiin sopimusehtoihin.

Dorms.com  Management noudattaa seuraavia periaatteita:

Varatessasi tai ostaessasi palveluita Dorms.com  Managementin sivuston kautta, me välitämme sinun tietosi välttämättömälle kolmannelle osapuolelle, palveluntarjoajalle. Me myös käytämme tietojasi Dorms.com  Managementin toiminnassa ja, ajoittain, tiedotamme uusista ominaisuuksistamme, palveluistamme ja tuotteistamme.

Silloin tällöin saatamme välittää tilastotietoa asiakkaistamme kolmansille osapuolille, kuten hostelleille ja muille yrittäjille. Nämä tilastotiedot eivät koskaan sisällä henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja.

Jos missään vaiheessa uskot, että Dorms.com Management ei ole noudattanut näitä periaatteita, ole hyvä ja tiedota asiasta meille yhteydenottolomakkeen avulla ja me yritämme perustellusti arvioida ja oikaista ongelman pikaisesti.

Ole hyvä ja ota yhteyttä, jos sinulla on mitään kysyttävää.

Dorms.com

Backpacker Hostel Dorms Limited

12 Lower Hatch Street, Dublin 2

Republic of Ireland

Incorporation number: 563854

VAT IE 3392829GH

Tel: +353 1 6392989